Kitab Al-Hikam adalah kumpulan hikmah dan aforisme yang disusun oleh Ibn Athaillah al-Iskandari, seorang ulama sufi terkenal dari abad ke-13.

5
(1)